top of page

PORTRAIT COMMISSION
PORTRET IN OPDRACHT

IMG_2886.JPG

Suzan Schuttelaar's portraits are artistic, powerful, not overflattering, exclusive and of high quality.

 

First, of course, is the resemblance, but this is supplemented by the interpretation of the painter. The painting technique of the loose touch supplemented with enormous precision.

The character of the model is displayed with great feeling for the uniqueness of the model.

A portrait by Suzan Schuttelaar is exclusive and permanent. Every time she allows herself to be steered by what the model gives her. That could be something that touches her, that inspires her. Who the person is, the peculiarity of the character or the attitude.

 

for more information or a quotation suzanschuttelaar@icloud.com

 

As indication;

 

Portraits Oil on linen or panel, small format, head / shoulders from € 2,500 p.p.

Head / shoulder / hands / full length  from € 3,500 p.p.

Children's portraits Oil on linen or panel, small format, head / shoulders from € 1..500 p.p.

Head / shoulder / hands / full length from € 2,500 p.p.

Group portraits, Papier-Mache Portraits Price on request

Drawn portraits small size head / shoulders from € 650 p.p.

Drawn portraits large size head / shoulders from € 1150 p.p.

Below you can see some examples.

De portretten van Suzan Schuttelaar zijn artistiek, krachtig, niet overdreven flatterend, exclusief en van hoge kwaliteit.

 

Allereerst natuurlijk de gelijkenis, maar die wordt aangevuld met de interpretatie van de schilder. De schildertechniek van de losse toets gecomplimenteerd met een enorme precisie.

Het karakter van het model wordt weergegeven met veel gevoel voor het unieke van het model.

Een portret van Suzan Schuttelaar is exclusief en blijvend. Telkens laat ze zich sturen door wat het model haar geeft. Dat kan iets zijn dat haar raakt, dat haar inspireert. Wie de persoon is, de eigenaardigheid van het karakter of de houding.

 

voor meer informatie of een offerte suzanschuttelaar@icloud.com

 

Als indicatie;

Portret van  Olieverf op linnen of paneel, klein formaat, hoofd/schouders vanaf € 2.500 p.p.

Hoofd / schouder / handen / volledige lengte vanaf € 3.500 p.p.

Groepsportretten, Portretten van papier-maché Prijs op aanvraag

Getekende portretten klein formaat hoofd/schouders vanaf € 650 p.p.

Getekende portretten groot formaat hoofd/schouders vanaf € 1150 p.p.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden.

CHILDREN

ADULTS

bottom of page